Kursöversikt

Molekylärbiologi (MOBA03) 15 hp

Biologiska institutionen, Lunds universitet

Kort om kursen

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går under första delen av vårterminen.

Det övergripande målet för kursen är att ge dig en bred biokemisk och molekylärbiologisk kunskap om hur eukaryota celler fungerar. Kursen börjar med en översikt över det genetiska materialets organisation och reglering av genuttryck. Därefter följer block om metabolism, cellmembranet, extracellulär matrix och cellvägg, samt vesikeltransport och signaltransduktion. I kursen ingår även ett moment om genmodifierade organismer. Detta moment tar upp såväl teoretiska möjligheter som praktiska tillämpningar och tillhörande risker och etiska övervägande vid användning av genetiskt modifierade växter.

Kurslitteratur våren 2021

Molecular biology of the cell, 6 upplagan, Alberts B et al., (2014) Garland Science

Schema

Senaste schema för kursen Molekylärbiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje, Christina.Ledje@biol.lu.se, svarar på frågor om kursen.

Huvudlärare

Allan Rasmusson, Allan.Rasmusson@biol.lu.se
Professor 

Urban Johanson, Urban.Johanson@biochemistry.lu.se
Professor

Förkunskapskrav och ansökning

Information om hur man ansöker och förkunskapskrav hittar du på ansökningssidan. Länk till annan webplats.

Kursplan för kursen MOBA03