FMSF50/FMSF25 - Matematisk statistik, allmän kurs

FMSF50/FMSF25 - Matematisk statistik, allmän kurs

Gemensam kurshemsida HT20, lp2, för

 • FMSF50 Matstat AK 7.5hp  för L (åk2) och V (åk3),
 • FMSF25 Matstat - kompletterande projekt 2.5hp för den som läst FMSF30 i Hbg.

Kursens upplägg

Kurserna kommer preliminärt att ges helt på distans och undervisningen kommer att bestå av

 • Föreläsningar, dels live i Zoom men också förinspelat material och anteckningar. [Zoom-länk kommer]
 • Zoom-handledda räkneövningar, datorövningar och projekt. Bokas i Canvas kalender så det inte blir för många samtidigt. [Zoom-länkar kommer]
 • FMSF25 har egna datorövningar som inte behöver bokas. [Zoom-länk kommer]
 • Diskussioner där vi svarar på frågor om teori, övningar, laborationer och projekt.

Allmän information och kurslitteratur hittar du i Modulen Introduktion och formalia.

Modulupplägg

Kursen är uppdelad i ett antal Moduler.  Vissa moduler kommer bara att vara tillgängliga för den ena eller den andra kurskoden. Det dröja någon dag eftersom det måste uppdateras manuellt.

Modulerna har i regel:

 • Förberedelser som man förväntas ha gjort innan.
 • Föreläsningsmaterial med slides, anteckningar och videor.
 • Övningar med det man ska göra på räkne/datorövningen.
  Övningar som kräver Matlab kallas Matlab1, etc istället för Övning1, etc.
 • Diskussioner,
 • Aktuella examinationsuppgifter.

Matlab

Du kommer att  behöva tillgång till en dator med Matlab. Som student vid LU kan du installera det på din egen dator. Se mer under modulen Introduktion och formalia.

Om kursen

Kursen ska ge studenten grunderna i matematisk modellering av slumpmässig variation och förståelse för principerna bakom statistiska analyser. Den ska också ge studenterna en verktygslåda med de vanligaste modellerna och metoderna samt förmågan att använda dessa i olika praktiska situationer.

Kursplan FMSF50 (LoT),
Kursplan FMSF25 (LoT).

FMSF50 har 13 föreläsningar och 9 övningar, varav 4 med Matlab.
FMSF25 har 3 föreläsningar och 4 Matlabövningar.

Förkunskapskrav

Frågor om förkunskapskravet besvaras av studierektor.

FMSF50

Minst 6 högskolepoäng inom kurserna Endimensionell analys eller Flerdimensionell analys.

OBS! Om du inte uppfyller förkunskapskravet kan du inte kursregistreras. Om du skrev endim eller flerdim i oktober och väntar på resultatet kan du ändå göra Färdighetsprov 1 som har deadline 20 november. Då måste du meddela kurschefen senast fredag 6 november så vi kan lägga till dig manuellt. Om du sedan inte blev behörig på oktobertentan stryks ditt resultat.

FMSF25

Godkänd på FMSF30 Matematisk statistik för Byggingenjörer i Hbg.

Examination

FMSF50

 • Godkända Färdighetsprov 1+2a+2b+3 ,
 • Godkända skriftliga rapporter på Miniprojekt 1+2
 • Godkänd tentamen. Tentamen avgör betyget.

FMSF25

 • Godkända Färdighetsprov 1+2a+2b+3 ,
 • Godkända skriftliga rapporter på Miniprojekt 1+2

Kursexpedition

Avdelningens utbildningsadministratör, Susann Nordqvist. Tel 046-22 285 50, e-post: susann.nordqvist@matstat.lu.se.

Kurschef

Anna Lindgren, anna.lindgren@matstat.lu.se. OBS! Kontakta mig i första hand via Canvas Inkorg!

Kurssammanfattning:

Datum Information