FMAB30 - Flerdimensionell analys - B, BME, K och N 2020

Välkommen till denna distansversion av kursen i Flerdimensionell analys! Jag heter Jonas Månsson och är kurschef. Jag hoppas att du ska få en trevlig kursupplevelse.

Nedan följer en översikt av kursen. Läs denna noga! Allt kursmaterial som refereras till finner du samlat i 'Moduler' till vänster.

Kursstart

Kursen startar med ett introduktionsmöte måndagen 31/8, kl. 8-10 i Zoom. (Som vanligt är alla tider med akademisk kvart, så den riktiga starttiden är 8.15.) Zoom-länken är

https://lu-se.zoom.us/j/68770694830

Meeting ID: 687 7069 4830, Password: 368484

Zoom-rummet öppnas c:a kl. 8.00, dvs. c:a en kvart före mötesstart.

På detta möte beskriver jag hur själva kursen är upplagd, samt ger en allmän introduktion till kursinnehållet. För att lättare formulera frågor kring det praktiska är det en god idé att bekanta dig med denna Canvas-sida innan mötet. Har du några som helst frågor så uppmanar jag dig att höra av dig (se Kontakt nedan)!

OBS! Visserligen startar kursen officiellt måndagen 31/8, men om du har lust så finns det inget som hindrar dig från att starta tidigare. Har du skaffat kursböckerna så kan du redan nu kasta dig över Lektion 1 och sätta igång!

Undervisning

Undervisningen består av följande delar:

  • Lektioner på egen hand
  • Live-seminarium i Zoom
  • Övningar i Zoom
  • Datorlaboration på egen hand

Lektioner

Basen för denna kurs är ett antal lektioner som du genomför på egen hand (eller i en egenskapad grupp av kursare), på valfri tid. Kursen består av totalt 14 lektioner, organiserade i teman, och den tänkta arbetstakten är två lektioner per vecka under sju veckor. Läsvecka 8 är avsatt för repetition. Samtliga lektioner hittar du under fliken Lektioner i 'Moduler'. Där hittar du också allmän information om hur lektionerna är uppbyggda.

Live-seminarier

Fredag kl. 10-12 varje vecka håller jag ett live-seminarium i Zoom. Tanken med live-seminarierna är bland annat att ta upp moment och uppgifter som ni har haft svårigheter med under lektionerna. Mer information hittar du under fliken Live-seminarier i 'Moduler'.

Övningar

En gång i veckan är det schemalagt ett övningstillfälle i Zoom, där du har möjlighet att personligen ställa frågor till en lärare om övningsuppgifter m.m. Mer information om övningarna och när de ges hittar du under fliken Övningar i 'Moduler'.

Datorlaboration

Kursen har en obligatorisk datorlaboration. Denna genomförs inte vid schemalagd tid i datorsal, som det ursprungligen var planerat, utan hemma på egen hand. Resultatet lämnas in här i Canvas. Sista datum för inlämning är måndagen 28/9.  Mer information hittar du under fliken Datorlaboration i 'Moduler'.

Schema

Kursens schema hittar du i 'Kalender' till vänster.

OBS! Det går också att använda schemat i TimeEdit, men observera att planeringen där kan skilja sig åt något mot vad som står på denna  Canvas-sida. Exempelvis är det i TimeEdit inplanerat tre föreläsningstillfällen per vecka, trots att vi under kursens gång endast kommer att utnyttja ett av dessa tillfällen (för live-seminariet); övriga tillfällen har du fri studietid. Om planeringen i Canvas motsäger TimeEdit så är det alltid informationen här i Canvas som gäller.

Kurslitteratur

Information om kurslitteraturen hittar du på sidan Kurslitteratur under fliken 'Allmän information om kursen' i 'Moduler'.

Examination

Kursen innehåller två examinerande moment.   

Datorlaboration

Kursens obligatoriska datorlaboration (se ovan)

Skriftlig tentamen

Den skriftliga tentamen äger rum onsdagen 28/10 kl. 14.00–19.00. Mer information om denna hittar du under fliken Skriftlig tentamen i 'Moduler'.

Material för repetition inför tentamen, t.ex. extentor, finns samlat under fliken Repetition inför tentamen i 'Moduler'.

Resurser

Länkar till viktiga hemsidor och resurser hittar du på sidan Viktiga kurslänkar  under fliken 'Allmän information om kursen' i 'Moduler'.

Kontakt

Jonas Månsson (kurschef): jonas.mansson@math.lth.se

OBS! Då kursen är helt på distans är det extra viktigt att jag (Jonas) får feedback från dig som student om eventuella problem. Det finns två sätt att ställa frågor till mig - anonymt via mejl eller öppet via kursens diskussionsforum (rekommenderas). Det senare hittar du under 'Diskussioner' till vänster. Se mer information i forumets nålade inlägg 'Allmänt om detta diskussionsforum'.

Fler och mer detaljerade kontaktuppgifter, t.ex. till studerandeexpeditionen och studierektor hittar du på sidan Kontaktuppgifter under fliken 'Allmän information om kursen' i 'Moduler'.

Övrigt

Allmän information om kursen som t.ex. kursplan hittar du under fliken Allmän information om kursen i 'Moduler'. Blandade nyttiga länkar relaterade till kursen hittar du under fliken Övriga resurser i 'Moduler'.

Lycka till med kursen!