Course syllabus

Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse för samspelet mellan de fysikaliska förloppen och kemiska reaktionerna i en reaktor, och förmåga att formulera en matematisk beskrivning av dessa för analys och dimensionering.

2018-12-21_08-54-29.png

Kursen skall också ge kunskap om de viktigaste typerna av reaktorer för homogena och heterogena reaktioner, exemplifierade med viktiga kemitekniska och biotekniska processer.

Kursplan

Course summary:

Date Details Due