Kursöversikt

I denna kurs får du inblick i hur det kommunala VA-systemet är uppbyggt i Sverige idag. Du får grundläggande kunskaper om processteknik för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten och du får kunskaper om hur VA-tekniska försörjningssystem fungerar.

Kursplan

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum