Course syllabus

En central kompetens för en civilingenjör är att kunna bryta ner stora problemkomplex till mindre problem som går att räkna på. För en kemitekniker är balanser över materia och energi både en metod att bryta ner stor problemkomplex och en metod att beskriva problemen matematiskt.

Omslag Kompendium.png

Syftet med denna kurs är att studenten ska uppnå en grundläggande förmåga att använda material- och energibalanser för att beskriva enklare system som är relevanta för en kemitekniker samt att använda beräkningsteknik för att lösa dessa system.

Kursansvarig: Krisztina Kovacs

Kursplan

 

Course summary:

Date Details Due