Studieinformation vid Socialhögskolan

Socialhögskolan i Lund. Foto: Patrik Hekkala

Här hittar du information om studievägledning och annat som kan vara användbart under din tid på Socialhögskolan.

 

Snabblänkar

Anmäla dig till prov

Om du har ett salsprov eller ska skriva ett omprov så ska du logga in i Ladok och anmäla dig till provet senast 14 arbetsdagar före provet äger rum. Om du inte anmält dig i tid har du endast möjlighet att skriva provet i mån av plats.

Har du beslut om pedagogisk stöd och ska skriva hemtenta eller liknande, kontaktar du din lärare.

Digitala tjänster för dig som student.

Om du inte har tillgång till Ladok ska du anmäla dig till info@soch.lu.se.

Mer information om prov vid Socialhögskolan

Schema

Du hittar ditt schema genom att söka i vår schemaportal på kursnamnet eller kurskoden (till exempel SOPA12). Om du endast vill se din studieort, sök på studentgrupp och skriv in kurskoden i sökrutan.

Sök efter ditt schema i TimeEdit

Student vid Lunds universitet

Som student på Socialhögskolan är du samtidigt student vid Lunds universitet. Användbar information om hur det är att vara student finns i länken nedan. Där hittar du även information om studieekonomi och försäkringar.

Livet som student på Lunds universitet

Studievägledning

Funderar du exempelvis på studieuppehåll eller har du problem med dina studier? Hos studievägledningen får du möjlighet att diskutera din studiesituation. Studievägledningen svarar även på allmänna frågor kring socionomernas arbetsmarknad och är dessutom de du ska kontakta när det gäller stöd vid olika former av funktionsnedsättning.

Studievägledning

Studenters rättigheter och skyldigheter

Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot Lunds universitet och Socialhögskolan regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.

Studenters rättigheter och skyldigheter

Internationella möjligheter

Det blir allt mer aktuellt för studenter att förankra sina kunskaper om socialt arbete i en internationell kontext. Det handlar om möjligheter att kunna arbeta utomlands men också om att rusta sig för att verka i ett allt mer mångkulturellt Sverige.

Internationella möjligheter

Webbplats, digitala tjänster och Canvas

Förhållningsregler i Canvas, Zoom och Teams

Socialhögskolans kursplattformar och digitala föreläsningsrum ska vara välkomnande digitala undervisningsplatser för alla studenter. Du är välkommen att göra inlägg, chatta, ställa frågor, lyssna på föreläsningar eller på andra sätt delta i vår undervisning online.

Förhållningsregler i Canvas, Zoom och Teams

Våra lokaler

Här hittar du praktisk information som rör Socialhögskolans skolbyggnad på Allahelgona kyrkogata 8 och våra lokaler vid Campus Helsingborg.

Passerkort och lånekort

Du som är student kan få ett personligt passerkort. Kortet kommer bland annat att fungera som ID-kort inom universitetet och passerkort till alla lokaler du behöver i utbildningen. Kortet fungerar även som lånekort på Lunds universitets alla bibliotek.

LU-kortet − lu.se

Brandinformation

Vid misstanke om brand eller om brandlarmet ljuder - lämna omedelbart byggnaden. Läs mer om vad som gäller i Lund och Helsingborg!

Arbetsmarknad och vidareutbildning

Utsikterna för socionomer att få jobb direkt efter examen är goda. Efterfrågan är stor inom alla sektorer. Somliga jobbar idag till exempel som socialsekreterare eller konsulter, medan andra arbetar som behandlingspersonal eller biståndshandläggare inom en mängd olika verksamhetsområden. På denna sida hittar du råd och tips om jobb- och karriärfrågor.

Arbetsmarknad och vidareutbildning

Examen och examensceremoni

När terminen är slut och du godkänts på alla kurser, samt registrerats i Ladok, så ska du fylla i en ansökan för att få ut din examen. Examensbeviset utfärdas av examensavdelningen vid Lunds universitet.

Läs mer om examen på lu.se.

I slutet av varje termin arrangerar Socialhögskolan en examensceremoni för de studenter som tar socionomexamen, masterexamen och hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. 

Vanliga frågor och svar

Här hittar du som studerar vid Socialhögskolan i Lund och Helsingborg svar på vanliga frågor som rör våra utbildningar.

Vanliga frågor och svar − soch.lu.se

Kontakt

Studieinformation:
E-post: info@soch.lu.se

På Socialhögskolans externa webbplats hittar du kontaktuppgifterna till utbildningsadministrationen, studievägledningen, studierektorer, programansvariga och övrig personal. 

Alla kontaktuppgifter - soch.lu.se