Kurshemsida - Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt