FMSF45 - Matematisk statistik, allmän kurs

FMSF45 - Matematisk statistik, allmän kurs

Kurshemsida för F till VT20

Tentamen 2020-01-16 och (preliminära) lösningar. Ber återigen om ursäkt för problemen med formelsamlingen.

Om Kursen

Syftet med kursen är att förmedla grunderna i matematisk modellering av slumpmässig variation och ge en förståelse för principerna bakom statistiska analyser. Efter kursen ska ni kunna analysera de vanligaste modellerna och metoderna samt använda dessa för att analysera data i praktiska situationer.

Föreläsare: Johan Lindström, MH:319.

Utbildningsadministratör: Susann Nordqvist, MH:221.

Material och Föreläsningar:

Här finns anteckningar och bredvidläsnings material till alla föreläsningar. Utöver föreläsningsanteckningar finns även följande kursmaterial:

Examination:

Läs mer om kursens examination och obligatoriska moment under uppgifter.

Kurslitteratur:

Förkunskapskrav:

För att få läsa kursen krävs godkänt på minst 12 högskolepoäng inom kurserna:

  • FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys
  • FMA420 eller FMAA20 Linjär algebra
  • FMA430 eller FMA435 Flerdimensionell analys

Exakt vad som gäller står här. Frågor om förkunskapskraven besvaras av studierektor.

Kurssammanfattning:

Datum Information