Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård