Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz