Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska