Studieinformation vid Socialhögskolan

Studieinformation vid Socialhögskolan

Socialhögskolan i Lund. Foto: Patrik Hekkala

Studieinformation: Epost: info@soch.lu.se
Canvassupport vid Socialhögskolan: Skriv till oss

Här hittar du information om studievägledning och annat som kan vara användbart under din tid på Socialhögskolan.

 

Schema

Scheman för vårterminen 2021 kan förändras med kort varsel. Var uppmärksam på detta inför terminsstart.

Anledningen är att universitetet den 21 december 2020 har beslutat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Endast undervisning och examination som inte kan hållas digitalt får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. Vissa kurser måste därför lägga om sin planering med kort varsel.

Vi ber om förståelse för och överseende med detta.

Du hittar ditt schema genom att söka i vår schemaportal på kursnamnet eller kurskoden (till exempel SOPA11). Om du endast vill se din studieort, sök på studentgrupp och skriv in kurskoden i sökrutan.

Sök efter ditt schema i TimeEdit

Student vid Lunds universitet

Som student på Socialhögskolan är du samtidigt student vid Lunds universitet. Användbar information om hur det är att vara student finns i länken nedan. Där hittar du även information om studieekonomi och försäkringar.

Livet som student på Lunds universitet

Studievägledning

Funderar du exempelvis på studieuppehåll eller har du problem med dina studier? Hos studievägledningen får du möjlighet att diskutera din studiesituation. Studievägledningen svarar även på allmänna frågor kring socionomernas arbetsmarknad och är dessutom de du ska kontakta när det gäller stöd vid olika former av funktionsnedsättning.

Studievägledning

Studenters rättigheter och skyldigheter

Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot Lunds universitet och Socialhögskolan regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.

Studenters rättigheter och skyldigheter

Internationella möjligheter

Det blir allt mer aktuellt för studenter att förankra sina kunskaper om socialt arbete i en internationell kontext. Det handlar om möjligheter att kunna arbeta utomlands men också om att rusta sig för att verka i ett allt mer mångkulturellt Sverige.

Internationella möjligheter

Hemsida, Studentportalen och Canvas

Förhållningsregler i Canvas, Zoom och Teams

Socialhögskolans kursplattformar och digitala föreläsningsrum ska vara välkomnande digitala undervisningsplatser för alla studenter. Du är välkommen att göra inlägg, chatta, ställa frågor, lyssna på föreläsningar eller på andra sätt delta i vår undervisning online.

Förhållningsregler i Canvas, Zoom och Teams

Våra lokaler

Här hittar du praktisk information som rör Socialhögskolans skolbyggnad på Allahelgona kyrkogata 8 och våra lokaler vid Campus Helsingborg.

Brandinformation

Vid misstanke om brand eller om brandlarmet ljuder - lämna omedelbart byggnaden. Läs mer om vad som gäller i Lund och Helsingborg!

Arbetsmarknad och vidareutbildning

Utsikterna för socionomer att få jobb direkt efter examen är goda. Efterfrågan är stor inom alla sektorer. Somliga jobbar idag till exempel som socialsekreterare eller konsulter, medan andra arbetar som behandlingspersonal eller biståndshandläggare inom en mängd olika verksamhetsområden. På denna sida hittar du råd och tips om jobb- och karriärfrågor.

Arbetsmarknad och vidareutbildning

Examen och examensceremoni

När terminen är slut och du godkänts på alla kurser, samt registrerats i Ladok, så ska du fylla i en ansökan för att få ut din examen. Examensbeviset utfärdas av examensavdelningen vid Lunds universitet.

Du kan läsa mer om examen på LU:s centrala webbplats.

I slutet av varje termin arrangerar Socialhögskolan en examensceremoni för de studenter som tar socionomexamen, masterexamen och hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. 

Med anledning av att Covid-19-pandemin sannolikt fortsätter även nästa år har Socialhögskolan beslutat att examensceremonin den 14 januari 2021 blir digital. Ceremonin är för er som går ut socionomprogrammet eller tar master-/magisterexamen i slutet av höstterminen 2020. Det krävs inte någon anmälan till ceremonin och en Zoom-länk kommer att skickas ut i god tid innan. Zooms kapacitet är begränsad så utöver den dator som ni själva är uppkopplade på så får var och en av er ha med gäster som är uppkopplade på max två datorer. Ceremonin startar klockan 15.00 och håller på ungefär en timme. Program för ceremonin skickas ut tillsammans med Zoom-länken.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du som studerar vid Socialhögskolan i Lund och Helsingborg svar på vanliga frågor som rör våra utbildningar.

Vanliga frågor och svar

 

Utbildningsadministration

Vänd dig hit om du har ärenden som rör termins- och kursregistreringar, resultatrapportering till LADOK, skrivningar och skrivningsresultat, samt frågor som gäller studieuppehåll eller att återuppta studier.

Studieinformation:
E-post: info@soch.lu.se

Socionomprogrammet i Lund | Valbara kurser termin 7
Freya Holm Muhri

Utbildningsadministratör

Socionomprogrammet i Hbg | Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet 
Carina Olsson
Utbildningsadministratör

Socionomprogrammet termin 5
Ann-Sofie Åström
Utbildningsadministratör
Anneli Nielsen
VFU-koordinator

Masterprogrammet | Avancerad nivå
Helena Gyllensvärd
Utbildningskoordinator 


Studievägledning

Vänd dig hit om du vill diskutera din studiesituation. Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl till studievagledning@soch.lu.se för att boka en tid. Ange ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.

Ulrika Reichert
Studievägledare i Lund

Helena Gyllensvärd
Studievägledare | Master och fristående kurser på avancerad nivå

 

 

Studierektorer | Programansvariga

Erika Werner
Studierektor | Socionomprogrammet
Leili Laanemets
Studierektor | Master och avancerad nivå
Marianne Larsson Lindahl
Programansvarig | Hälso- och sjukvårdskurator
Lena Tärnhäll
Studierektor | Psykoterapiutbildning


Internationella möjligheteter

Vänd dig hit om du har frågor om framförallt verksamhetsförlagd utbildning utomlands. Frågor om studier utomlands och Minor Field Studies (MFS) tas i mån av tid.

Anneli Nielsen
Internationell koordinator


Övriga frågor

Tillgodoräknanden Socionomprogrammet
Susanna Björklund

Utbildningssamordnare

Tillgodoräknanden avancerad nivå
Helena Gyllensvärd
Utbildningskoordinator

Diarieföring och arkivering av examensarbeten
Ann Kellner

Institutionsadministratör

Lokaler och brandskydd
Håkan Eriksson
Husintendent

Ledning
Katarina Jacobsson
Prefekt
Kristina Göransson
Ställföreträdande prefekt