FMSF80/MASB03 - Matematisk statistik, allmän kurs

FMSF80/MASB03 - Matematisk statistik, allmän kurs

Kursupplägg och organisation

Kursen är organiserad i ett antal moduler och undervisningen kommer bestå av:

  • Förinspelade föreläsningar och anteckningar som täcker teorin.
  • Zoom-möten i samband med föreläsningarna där jag huvudsakligen räknar exempel och svarar på frågor.
    (Länkar till zoom).
  • Blandning av sal och zoom-handledning för övningar, datorlaborationer och projekt.
    (Detaljer och länkar till zoom).
  • Diskussionforum där vi svarar på frågor om övningar, datorlaborationer och projekt.

Föreläsningsanteckningar

Varje modul innehåller en sida med de föreläsningar som täcker modulens innehåll. Dessa sidor kommer efterhand att fyllas med föreläsningsanteckningar, bredvidläsnings material, inspelade videos och länkar till lämpliga youtube-föreläsningar.

Övningsuppgifter

Rekommenderade övningsuppgifter till varje vecka finns i kursprogrammet.

Övrigt kursmaterial

Om Kursen

Syftet med kursen är att förmedla grunderna i matematisk modellering av slumpmässig variation och ge en förståelse för principerna bakom statistiska analyser. Efter kursen ska ni kunna analysera de vanligaste modellerna och metoderna samt använda dessa för att analysera data i praktiska situationer.

Kursen är obligatorisk för I och Pi (samt F som läser på våren). Den ger 9hp och omfattar 36 timmar föreläsning, 28 timmar räkneövning och 170 timmar självstudier.

Förkunskapskrav

För att få läsa kursen måste man ha klarat en kurs i analys (endimensionell eller flerdimensionell) och en kurs i linjär algebra innan kursen startar. Exakt vad som gäller står här. Frågor om förkunskapskraven besvaras av studierektor.

Föreläsare

Kurschef och föreläsare Johan Lindström, MH:319, Tel 046-222 40 60.

Kursexpedition

Utbildningsadministratör, Susann Nordqvist, MH:221, Tel 046-222 85 50.

Övnings- och labhandledare

Kursen har ett övningspass i veckan, stor vikt läggs vid självstudier.

Övningar: Talitha Nauta, Carl Alenbratt & Johan Lindström
Laborationer: David Wadmark & Maria Åkesson

Examination

Läs mer om kursens examination och obligatoriska moment under uppgifter.

Kurslitteratur

 

Kurssammanfattning:

Datum Information