Course syllabus

minastudier1-1.png

Utbildningen Optimera ditt & andras lärande är till för dig som är intresserad av lärande och som gärna vill kunna hjälpa andra med inlärning. Här får du möjlighet att reflektera över ditt eget lärande, att få mer kunskap om inlärning och få praktiska redskap hur du bäst kan hjälpa andra. 

För dig som LTH-student är detta ett unikt tillfälle att utvecklas som person, samtidigt som du får chansen att hjälpa dina studiekamrater. Efter genomförda event kan du ansöka om att få diplom, se nedan.

Anmälan till Optimera ditt & andras lärande görs i Webropol (se nedan).  

 

Upplägg och Innehåll

Optimera ditt & andras lärande arrangeras av Studie- och karriärvägledningen vid LTH.

Optimera ditt & andras lärande består av två seminarier, samt ytterligare minst två aktiviteter/event som du själv arrangerar på din sektion. När du anmäler dig till seminarierna förbinder du dig att delta vid båda tillfällena, samt också att anordna minst två event för nyantagna studenter i årskurs 1 i höst.

Faktablad om Optimera ditt och andras lärande (PDF, 264 kb)

Seminarier

2021 års seminarier är förlagda till tisdagen den 27 april och onsdagen den 28 april, på distans via Zoom.

Föreläsning om lärande - Björn Liljeqvist

Tisdagen den 27 april kl. 15.15-16.30

Effektivt lärande kräver bra studieteknik och goda verktyg. Björn går igenom tekniker för förbättrat minne, fördjupad förståelse, problemlösning, lästeknik för akademisk text, inklusive så kallad "speed reading", samt strategier för att bygga effektiva vardagsrutiner. Kort sagt, kunskap som alla studenter borde ha!

Om föreläsaren

Björn Liljeqvist är civilingenjör, humanist och författare till boken "Plugga smartare." Han driver företaget BrainGain Education, som utbildar studenter och lärare i tillämpad studieteknik. Björn är sedan 2019 internationell ordförande för organisationen Mensa. Han bor i Solna.

Workshop om samverkansinlärning - Joakim Malm

Onsdagen den 28 april kl. 15.15-17.00

Obs! Extra tillfälle för workshop inlagt p g a många anmälda: Onsdagen den 28 april kl. 10.15-12.00

Se dina studiekamrater som resurser i ditt egna lärande! Om lärande i grupp - vad är effektivt? Välkommen att lära dig hur studenterna kan frigöras som en lärresurs för varandra för en både starkare social och akademisk kultur.

Om föreläsaren

Joakim Malm är universitetslektor på Centre for Engineering Education och är programansvarig för Supplemental Instruction (SI) vid LTH. Joakim utbildar studenter vid LTH som ska arbeta som SI-ledare. Övriga arbetsuppgifter är forskning och uppföljning inom SI, nationell instruktör inom SI och medlem av den internationella styrgruppen för SI.

Anmälan VT21

Anmälan till Optimera ditt & andras lärande 2021 är stängd.

Bekräftelse på att du är antagen kommer att skickas per e-post efter att anmälningstiden gått ut. Du är välkommen att mejla eventuella frågor till svl-jour@lth.lu.se.

Course summary:

Date Details Due