FMSF25 - Matematisk statistik - kompletterande projekt

FMSF25 - Matematisk statistik - kompletterande projekt

Kursen kompletterar FMSF30 Matematisk statistik 5hp med 2.5hp för att motsvara FMSF50 Matematisk statistik 7.5hp för V och L.  Den samläser delvis med FMSF50 och består av tre delar:

1. Repetition av sannolikhetsteori samt punkt- och intervallskattningar

Se : Repetition av FMSF30 Matstat 6hp

Delen består av repetition av grundläggande sannolikhetsteori, fördelningar, linjärkombinationer, normalfördelning, punktskattning och konfidensintervall från FMSF30. Detta examineras med Färdighetsprov 1 och 3.

Däremot behöver du inte bry dig om Hypotesprövning!

2. Fördelningsanpassning

Se modulen: Fördelningsanpassning med Matlab

Examineras med Färdighetsprov 2 och Miniprojekt 1.

3. Regression

Se modulen: Regression med Matlab

Examineras med Miniprojekt 2.

Kurssammanfattning:

Datum Information